top of page
CqonyzoWI.png
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

FIXCLEANERS  I  STOCKHOLM  AB

                             RUTAVDRAG

02-pt_PT-cozinhas-01-1x1.png

RUTAVDRAG

Information om Rut-avdrag.

RUTAVDRAGET

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.

VEM HAR RÄTT TILL RUTAVDRAG?

Grundkravet för utnyttjande av rutavdrag är att arbetet är utfört i köparens bostad. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet. På skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som räknas som bostad och vad som ger rätt till rutavdrag

FÖR VILKA TJÄNSTER?

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar. Nedan kan du se några exempel som är berättigade till RUT-avdrag.

– Städning

- Gräsklippning

- Snöskottning

- Barnpassning, hämtning och lämning vid förskola

FULLSTÄNDIG INFORMATION OCH VILLKOR

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag?

Läs Skatteverkets information ”exempel på rutarbete”

På skatteverkets hemsida www.skatteverket.se hittar ni mer detaljerad information kring om vad som gäller för RUT-avdraget.

Vi skräddarsyr vår städning efter dina och företagets behov och ser till att du blir helt nöjda efter utfört arbete.

bottom of page