top of page
CqonyzoWI.png
  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

FIXCLEANERS  I  STOCKHOLM  AB

                        VILLKOR

Allmänt

Dessa villkor gäller alla beställningar hos FIXCLEANERS  I  STOCKHOLM  AB. Du måste vara minst 18 år gammal för att beställa tjänster av oss. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och distansavtalslagen.

Beställning

En bekräftelse på din beställning skickas till din e-postadress.

Priser och avgifter

Alla priser inkluderar moms. Vissa tilläggsavgifter kan förekomma. Du får dock alltid veta det slutliga priset innan vi påbörjar vårt arbete.

Betalning

Vi erbjuder förskottsbetalning eller betalning mot faktura inom 30 dagar.

Reklamationer

Om du upptäcker fel eller skada som uppstått i samband med vårt arbete ska du meddela oss inom 10 dagar för att vi ska kunna godkänna din reklamation.

Personuppgifter och sekretess

Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter.

FIXCLEANERS  I  STOCKHOLM  AB ansvarar för samtliga personuppgifter som behandlas av oss. Vid frågor om personuppgifter kontakta oss via e-post: fixcleaners.stockholm@gmail.com

De personuppgifter som insamlas utgör till största delen kontaktuppgifter för information, men också viss reklam och marknadsföringsändamål. Uppgifterna som kan behandlas innefattar: namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress och intressen.

Vi sparar personuppgifter om du till exempel har anmält dig till ett nyhetsbrev, bokat städning eller på annat sätt kommit i kontakt med oss och visat intresse för våra tjänster. Endast de uppgifter som är nödvändiga för kategorisering och kommunikation sparas.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss eller anses kunna bli kund inom ett år.

I vissa fall kan vi anlita utomstående organisationer för exempelvis marknadsaktiviteter gällande egna produkter, och uppgifterna kan då delas med dessa. Endast de uppgifter som är nödvändiga för aktiviteten kommer att användas. Dock förekommer inget utlämnande av uppgifter till utomstående i annat syfte än vår egen kommunikation och marknadsföring.

Alla rimliga åtgärder för att förhindra personuppgifter från att spridas utanför den egna organisationen annat än ovanstående, kommer att vidtas.

Genom att beställa tjänster eller lämna personuppgifter till oss på annat sätt, samtycker du till att uppgifterna sparas och hanteras enligt dessa villkor.

Du kan när som helst begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att felaktiga uppgifter ändras, eller att dina uppgifter raderas. Du kan dock inte fortsätta vara kund hos oss eller nyttja våra tjänster om dina uppgifter raderas.

För att begära ändring eller raderande av dina uppgifter ska du skicka ett meddelande till oss via epost: fixcleaners.stockholm@gmail.com

bottom of page